Banner met surfmeisje aan Brouwersdam
Banner met inwoner voor woonwijk in Zierikzee
Banner van ondernemer voor vissershaven in Bruinisse
Homepage

Elkaar wat gunnen en bereid zijn tot samenwerking

Erik Kloet

Erik Kloet

manager private banking Rabobank Oosterschelde

Voortgekomen uit dorpen en plattelandssteden heeft de Rabobank van oudsher een stevige positie op het platteland. Zo ook op Schouwen-Duiveland waar Erik Kloet als hoofd private banking zich vooral richt op de financiële zaken die de ondernemers privé aangaan.

Wat maakt de Rabobank onderscheidend?
“De voorgangers van de Rabobanken zijn eind 19de eeuw als coöperaties ontstaan uit de agrarische sector. En nog steeds is dat voor ons een belangrijke markt. Ook internationaal gezien; de Rabobank heeft de ambitie om wereldwijd leidend te zijn in de voedings- en agrarische sector. Nog steeds zijn alle Rabobanken afzonderlijk een coöperatie met leden. Het verschil met vroeger is dat elke coöperatie niet langer een eigen bankvergunning heeft, met Rabobank Nederland als koepel. De bankvergunning ligt nu bij de koepel. Er is veel in de structuur veranderd. Maar elke Rabobank is nog steeds een coöperatie met wortels tot diep in de samenleving.”

Wat is het marktaandeel van Rabobank Oosterschelde?
“Ons werkgebied omvat Schouwen-Duiveland, Tholen en Zuid-Beveland. 65% van de inschrijvingen bij de Kamer van Koophandel in deze regio’s, dus de zakelijke markt, heeft op enigerlei wijze een relatie met ons. Die zakelijke markt is breed: behalve agrarisch ook bijvoorbeeld detailhandel, dienstverlening, industrie en – minder bekend maar voor ons ook belangrijk – de binnenvaart. Daarnaast hebben we zo’n 25% van de hypotheekmarkt in handen.”

Hoe zie je het ondernemersklimaat op Schouwen-Duiveland?
“De ondernemersgeest is hier goed. Mijn ervaring is dat ondernemers op Schouwen-Duiveland elkaar nog zaken gunnen en bereid zijn tot samenwerking, ook voor het algemene belang. Er zijn veel familiebedrijven, zij ondernemen voor de lange termijn. Er zijn tijdens de crisis relatief weinig ondernemingen failliet gegaan. Waarbij aangetekend, dat Zeeland in het algemeen een wat vlakkere, stabielere economie is dan landelijk: in de hoogconjunctuur zijn de pieken lager dan gemiddeld, terwijl in een crisis de dalen minder diep liggen. Deze regio trekt geen bedrijven met een korte termijnambitie, bijvoorbeeld omdat de vestiging zoveel goedkoper is dan in de Randstad, en die na een paar jaar weer wegtrekken. Het nadeel is dat er weinig nieuw bloed komt.”

Hoe zie je de toekomst?
“Zorgelijk maar ook met nieuw perspectief. De digitalisering en globalisering ontwikkelen zich heel snel, dat betekent dat bedrijven, onderwijs en overheden daar veel eerder op in moeten spelen dan nu gebeurt. We moeten onszelf blijven vernieuwen. Er zijn genoeg initiatieven maar lang niet alles komt ook goed van de grond. Er moet meer urgentie en samenhang zijn. Je kunt wel een visie hebben, maar er zijn ook middelen nodig en die samenhang luistert nauw. Wat mij betreft mag er dus meer daadkracht komen. Schouwen-Duiveland heeft al veel te bieden en heeft de potentie in zich om aantrekkelijk voor ondernemers, werknemers, inwoners en recreanten te zijn, nu en in de toekomst.”

Erik Kloet
Zierikzee